Hvis du har spørgsmål, observationer eller undrer sig over et eller andet vedr. Skærbækværket eller driften af dette, kan der fremadrettet rettes henvendelse direkte til kontrolrummet på tlf. nr. 9955 1250 eller til Henrik Larsen, Team Lead, hvorefter der vil blive taget aktion på henvendelsen hurtigst muligt.