Andelsboligforeningen Ellipsen 1

Grundejersforeningen Loddet

Grundejerforeningen Klintebjerg

Grundejerforeningen Overmarken

Grundejserforeningen Hjortøvænget

Grundejerforeningen Skærbæk Møllevej og Skarøvænget

Grundejerforeningen Øparken

Grundejerforeningen Siøvænget